TITLE:

Výzkumné inspirace pro doktorandy

ABSTRACT:

V příspěvku budou prezentovány tři konkrétní realizované výzkumy, na kterých se autorka příspěvku podílela, nástin jejich metodologie a možnosti publikace výsledků. Konkrétně se bude jednat o popis dlouhodobého kvantitativního výzkumu zaměřeného na vztah studentů k technologiím, výzkumu využití tabletů ve výuce žáku s těžkým kombinovaným postižením založeného na videostudiích a akčního výzkumu věnovaného  aktivizačním metodám vysokoškolské výuky. Cílem příspěvku je inspirovat doktorandy k vědecké práci opřené o odborný tým spolupracovníků, kvalitní rešerši a dobře promyšlenou metodologii.